Consulting biznesowy

 

  • analiza procesów, polityka zatrudnienia, sieć stanowiskowa, opracowanie i modyfikacja księgi służb, wprowadzanie nowych standardów funkcjonowania przedsiębiorstwa

Nieodzownym etapem na drodze usprawnień w funkcjonowaniu biznesu jest analiza procesów (np.: sprzedaży, produkcji, zarządzania). Każdy przedsiębiorca korzystający z consultingu biznesowego w Elkom Outsourcing może uzyskać pełny obraz funkcjonowania firmy: mapę i model procesów, diagnozę problemów występujących w zachodzących procesach oraz propozycje rozwiązań prowadzących do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. W oparciu o analizę procesów opracowujemy politykę zatrudnienia w Państwa firmie; przeprowadzamy czynności związane z pozyskiwaniem i adaptowaniem pracowników z uwzględnieniem ich ukierunkowania i rozwoju zawodowego. Definiujemy zadania i sposób działania poszczególnych komórek organizacyjnych w celu poprawy efektywności.

logo_ewo