O firmie

MISJA ELKOM OUTSOURCING:

Optymalizacja procesów biznesowych w firmie Klienta z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych

Elkom Outsourcing od 2013 r. aktywnie wspiera firmy w prowadzeniu działalności biznesowej. Świadczymy usługi z dziedziny rachunkowości, kadr, zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwa prawnego. Czerpiemy z wieloletniego doświadczenia naszych konsultantów w procesach restrukturyzacji i modernizacji przedsiębiorstw. Swoją ofertę kierujemy również do jednostek publicznych w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z ELKOM OUTSOURCING:

  • Koncentracja działań zarządczych na zasadniczych kompetencjach firmy
  • Redukcja kosztów administracji
  • Eliminacja błędów w prowadzeniu księgowości i w obsłudze kadrowo-płacowej
  • Komfort procesu optymalizacji zatrudnienia
  • Przejęcie ciężaru kontaktów z urzędami
  • Optymalizacja powierzchni przeznaczonej na obsługę administracyjną firmy
  • Analiza systemu IT Klienta
  • Integracja systemu do obsługi kadr i księgowości umożliwiająca elektroniczny przekaz informacji

POLISA UBEZPIECZENIA OC:

Nawiązanie współpracy z Elkom Outsourcing nie wiąże się dla Państwa z żadnym ryzykiem finansowym, ponieważ nasza działalność objęta jest polisą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.