Oferta dla jednostek publicznych

instyt

  • Zakład Aktywizacji Zawodowej – promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  • współpraca z urzędami pracy w celu stymulacji zawodowej osób bezrobotnych

 

Jednostki samorządowe, fundacje lub inne organizacje społeczne, których statutowym celem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi mogą inicjować powstawanie zakładów aktywizacji zawodowej (ZAZ). Bazując na wiedzy i doświadczeniu naszych konsultantów, Elkom Outsourcing oferuje pomoc jednostkom publicznym przy tworzeniu miejsc pracy dla osób dotkniętych inwalidztwem. Naszą ofertę kierujemy również do Urzędów Pracy. W ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych jesteśmy gotowi przejąć kompetencje związane z poszukiwaniem zatrudnienia dla tych osób. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę doradców personalnych oraz odpowiednie know how.