Usługi kadrowo-płacowe i obsługa HR

hr

  • doradztwo kadrowe i rekrutacja pracowników: nabór kandydatów i selekcja wg kompetencji
  • kompleksowa obsługa w zakresie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i rozwiązywaniem umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz w trakcie trwania zatrudnienia (umowy, aneksy, świadectwa pracy, zaświadczenia, inne)
  • prowadzenie pracowniczych akt osobowych
  • monitoring i obsługa w zakresie badań profilaktycznych oraz szkoleń BHP
  • kompleksowa obsługa w zakresie wynagrodzeń (naliczanie list płac) oraz zobowiązań publicznoprawnych (składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych)
  • obsługa w programie PŁATNIK
  • obsługa PFRON
  • raporty na życzenie Klienta
  • sprawozdawczość GUS i inne
  • reprezentacja lub asysta podczas kontroli ZUS, PIP, US

Pomagamy naszym Klientom pokonywać trudności związane z obsługą HR optymalizacją zatrudnienia. Nasi konsultanci wspierają Partnera w podejmowaniu właściwych, ale często trudnych decyzji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi. Przeprowadzamy audyt HR i rekrutujemy dla Państwa najlepszych pracowników. Mamy bogate doświadczenie w optymalizacji składki PFRON (zatrudnianie osób niepełnosprawnych). Prowadząc dla Państwa obsługę kadrowo-płacową korzystamy z profesjonalnego oprogramowania spełniającego wymogi polskiego prawa.