Usługi księgowe

obrazki_1

 

  • prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji przychodów we wszystkich typach przedsiębiorstw – CIT, VAT, PIT, podatek od nieruchomości z uwzględnieniem specjalnych stref ekonomicznych, ewidencja środków trwałych wyposażenia, okresowe sprawozdania finansowe, analizy finansowe, raporty statystyczne dla GUS, NBP oraz Urzędu Celnego
  • księgowość dla stowarzyszeń i fundacji
  • przygotowanie i wypełnianie druków płatności wg zobowiązań płatnika
  • asysta i wsparcie przy badaniu sprawozdań finansowych klienta

Działamy na podstawie uprawnień udzielonych przez Ministerstwo Finansów. Gwarantujemy, że zlecone nam usługi zostaną wykonane z należytą starannością, terminowo oraz rzetelnie. Przeprowadzamy integrację systemu księgowego Klienta z naszym systemem księgowym i kadrowym. Ta operacja ułatwi wymianę informacji pomiędzy naszymi firmami, wyeliminuje błędy oraz pozwoli zaoszczędzić czas.